sq-4 Ky përdorues është folës gati amtar i shqipes.