tl-3 Ang tagagamit na ito ay nakakapag-ambag ng Tagalog sa mataas na antas.