WikiProjekti Gratë
WikiProject iconKjo stampë është brenda fushëveprimit të WikiProjekti Gratë, një përpjekje e përbashkët për të përmirësuar gruaja në Wikipedia. Nëse doni të merrni pjesë, ju lutem vizitoni faqen e projektit, ku ju mund ti bashkoheni diskutimit dhe të shihni listën e detyrave të hapura për tu përfunduar.
 
Note icon
Ky artikull është shënuar me etiketën që ka nevojë për një infobox.
Note icon
Kërkohet që fotografisë ti shtohet kjo stampë nëse duhet ti përmirësohet cilësinë e saj.