Statuti i Krahinës Autonome të Kosovës e Metohis

Statuti i Krahinës Autonome të Kosovës e Metohis broshurë e botuar në Prishtinë, në vitin 1963. Faqe 47.