Stema është adoptuar më 10 korrik 1502 nga Isabela I. Stema ka një mburojë, mbrenda mburojë është një kështjellë e kuqe me tri kulla, nën kështjellë është një çelës i arit. Nën mburojë është një shiritë i cili shënon: "Montis Insignia Calpe" që do të thotë "Simboli i Gurit i Gjbraltarit".

Stema e Gjibraltarit