Në sociologji, një stereotip është një besim i përgjithësuar për një klasë të caktuar njerëzish. [1] Është pritshmëria që njerëzit mund të kenë për një person të një grupi të caktuar. Tipi i pritshmërisë mund të variojë, mund të jetë për shëmbull për personalitetin, preferencat, paraqitjen ose aftësinë e grupit. Stereotipet janë ndonjëherë të mbipërgjithësuara, mbianalizuara dhe të pasakta dhe rezistente ndaj informacionit të ri, por mund të jenë ndonjëherë të sakta.

Një gravurë hollandeze e shekullit të XVIII që paraqet njerëzit e botës

Një stereotip nuk duhet të jetë me doemos një hamëndje negative. Ata mund të jenë pozitivë, neutralë ose negativë.

Referime Redakto