Studime demografike : 100 vjet të zhvillimit demografik të Kosovës

Studime demografike : 100 vjet të zhvillimit demografik të Kosovës libër me autor Hivzi Islami dhe Ekrem Murtezai (red.). Botuar në Prishtinë, në vitin 2005. Faqe 535. ISBN 9951-413-18-8