"Studime për artin" revistë studimore në gjuhën shqipe

Historia Redakto

"Studime për artin" numri i parë i së ciles doli në Tiranë më 00 === 199= u botua nën kujdesin e një grupi studiuesish shqiptarë te Qendres për studimin e Artit,: kryeredaktorJosif Papagjoni, Jakup Mato, Abdurrhaman Myfti.

Tematika Redakto

Përmbajtja Redakto

Numrat në rradhë janë si më poshtë :