Studime të gjuhës shqipe : konferenca e parë shkencore ndërkombëtare : Prishtinë, 1 qershor 2013

Studime të gjuhës shqipe : konferenca e parë shkencore ndërkombëtare : Prishtinë, 1 qershor 2013 libër nga Shpëtim Elezi (k/red.) dhe autorët kolektivë nga Universiteti "Hasan Prishtina". Botuar në Prishtinë, në vitin 2014.aqet e librit 598.