Studimi etnografik i ndryshimeve bashkëkohore në kulturën popullore shqiptare : materiale nga sesioni shkencor i mbajtur në Prishtinë më 7 dhe 8 dhjetor 1989

Studimi etnografik i ndryshimeve bashkëkohore në kulturën popullore shqiptare : materiale nga sesioni shkencor i mbajtur në Prishtinë më 7 dhe 8 dhjetor 1989 libër nga Drita Statovci (Halimi) (red.), Fazli Syla (red.). Autorë kolektivë nga Instituti Albanologjik i Prishtinës. Botuar në Prishtinë nga Instituti Albanologjik, në vitin 1990. Faqet e librit 492.