Surja el-Filë është surja e 105 e radhitur në Kur'an, ka 5 ajete. Mekase.

Teksti

Redakto

Arabisht

Redakto

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

1. ELEM TERE KEJFE FE'ALE RABBUKE BI AS-HABIL FIL

2. ELEM JEXH'AL KEJDEHUM FI TADLIL.

3. WE ERSELE 'ALEJHIM TAJREN EBABIL.

4. TERMIHIM BIHIXHARETIN MIN SIXH-XHIL.

5. FE XHE'ALEHUM KE'ASFIN ME'KUL.

1. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit?

2. A nuk ua bëri përpjekjen e tyre të dështuar?

3. Dhe Ai kundër tyre lëshoi shpendë që vinin tufë-tufë!

4. Dhe i gjuanin ata me gurë nga balta e gurëzuar!

5. Dhe ata i bëri si gjeth i grimcuar (i përtypur)!

 
Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:
 
Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:

Lidhje të jashtme

Redakto