Surja el-Kevther(arabishtسورة الكوثر) është surja e 108 e radhitur dhe më e shkurta në Kuran. Sipas Ibn Ishaq, ky sure u zbrit në Mekë para Isra dhe miraxh-i. Ka 3 ajete.

Hadithe

Redakto
  • Imam Ahmedi transmeton prej Enas ibn Maliq se një njeri tha: O i dërguar i Allahut! Çka është Keutheri? Ai u përgjigj: Keutheri është një lumë në Xhenet. Është më i bardhë se qumështi dhe ma i ëmbël se mjalti. Qafët e zogjëve janë më të gjatë (si karrotë). Omeri tha: O i dërguar i Allahut! Me të vërtet ata (zogjtë) do të jenë të bukura. Profet u përgjigj: Ata të cilët i hajnë këtë zogj janë njerëzit të xhennetit dhe do të jenë më të bukur se ata o Omer.
  • Transmeton Enes ibn Maliku: Profeti i tha Ensarit, Pas meje do t'i shohësh të tjerët që do të jepin parapëlqime, bëhu i durushëm derisa të më takosh dhe vendi i premtimit i takimi do të bëhet në Lumin e Keutherit.

Shih edhe këtë

Redakto
 
Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:
 
Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:

Lidhje të jashtme

Redakto