Të bijtë e Himarës : shënime letrare libër me autor Odhise Goro dhe redaktor Nase Jani. Botuar në Sarandë nga "Snaj", në vitin 2007. Faqet e librit 100.