Të njohim Devollin : vështrim i shkurtër gjeografiko-historik e social libër me autor Ismet S. Larti dhe redaktor Mirdash Pupa. Botuar në Bilisht, në vitin 1999. Faqet e librit 287.