Tërfili aleksandrin në Shqipëri dhe kultivimi i tij

Tërfili aleksandrin në Shqipëri dhe kultivimi i tij libër me autor Mentor Përmeti. Botuar në Tiranë nga Ministria e Bujqësisë, në vitin 1960. Faqe 47.