Operacion kryesor në njehsimin diferencial është gjetja e derivatit të një funksioni. Në këtë tabelë do të japim listën e derivateve të shumë funksioneve elementare. Në vazhdim, f dhe g janë funksione të derivueshme reale, dhe c është numër real.

Rregullat e përgjithshme të diferencimit(derivimit)Redakto

Lineariteti
 
 
Rregulli i prodhimit
 
Derivati i funksionit reciprok
 
Derivati i herësit
 
Derivati i funksionit të përbërë
 
Derivati i funksionit inverz
 

Derivatet e funksioneve të thjeshtaRedakto

 
 
 
 
 
 
 
 

Derivatet e funksioneve eksponenciale dhe logaritmikeRedakto

 
 
 
 
 
 

JANE BAZE PER TE MESUAR ANALIZEN MATEMATIKE

Derivatet e funksioneve trigonometrikeRedakto

   
   
   
   
   
   

Derivatet e funksioneve hiperbolikeRedakto