Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

HyrjeRedakto

Informimi Teknologjik është term me të cilin përfshihen të gjitha teknologjitë që përdoren për krijimin, përpunimin, ruajtjen, transmetimin, këmbimin dhe përdorimin e informacioneve në të gjitha format e saj, siç janë: shënimet e biznesit, bashkëbisedimet gojore, fotografitë, pikturat, prezantimet video dhe format tjera, duke përfshirë edhe ato ende të pa krijuara. Kështu i definuar, ky term më së miri integron elektronikën, telekomunikacionin (telecommunications), informatikën (informatics), Internetin dhe mediumet (media), kurse mund të përdoret në njëjës dhe shumës.Teknologjia e informacionit eshte teper e rendesishme ne zhvillimin e biznesit TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT

Teknologjia e informacionit dhe komunikimit ndikon ndjeshem ne :

  • Rritjen e shpejtësise
  • Rritjen e saktësise
  • Uljen e hapesirave fizike për mbajtjen e dokumentacioni
  • Krijimin e mundësive për gjetjen e punës,
  • Krijimin e mundësive te bashkëpunimit ne distance
  • Uljen e shpenzimeve.