Me Teoria kuantike apo teoria për kuantet kuptohet përmbledhja e shpjegimeve të ligjeve fizike të sistemeve mikro-fizike (trupave të ngurtë, molekulave, atomeve, bërthamës së atomit, thërmiat elementare, kuantet e dritës). Këto shpjegime bëhen duke pas parasysh që ndodhitë në sistemet e imëta nuk janë të vazhdueshme por kërcejnë ne vitin 1900 maks plank formulooi teorine kuantike sipas kesaj vetie trupat e skuqur mund te emitojne ose absorbojne energji vetem ne kuante te caktuara