Termoelektrocentralet e Kosovës

Termoelektrocentralet e Kosovës libër me autor Fejzullah Krasniqi dhe Nexhat Daci (rec.), Ismail Demneri (rec.), Minir Dushi (red.). Botuar në Prishtinë nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, në vitin 2014. Faqe 382.