Theogonia (Krijimi i perëndive) është vepër e poetit Hesiodi, në të cilën flitet mbi prejardhjen e perëndive dhe krijimi e botës. Kjo vepër e Hesiodit ka në përgjithësi përmbajtje mitologjike.