Toleranca

Toleranca dhe kompromisi jane rruget e vetme qe na lejojne te bashkebunojme paqesisht .Toleranca eshte nje element i rendesishem per nje shoqeri.