Mjet gjuhësor që shpreh kategoritë gramatikore të një fjale dhe lidhjet midis fjalëve e fjalive, formë në të cilën shprehet kuptimi gramatikor i një fjale. Mënyra si është ndërtuar një njësi gjuhësore (fjalë ose fjali).

ShembujRedakto

  • Trajta e shquar (e pashquar) e emrit.
  • Trajte e rregullt (e parregullt).
  • Trajta e shkurtër e përemrit vetor.
  • Trajtat e njëjësit (e shumësit).

Burimi i të dhënaveRedakto