Tribuna e Kuvendit (revistë)

"Tribuna e Kuvendit" është konceptuar si një revistë informative-publicistike dhe u drejtohet deputetëve, zyrtarëve të Kuvendit, institucioneve të tjera të rëndësishme, bibliotekave dhe lexuesve të thjeshtë.