Trombocitopenia është një sëmundje e gjakut e shkaktuar nga prania e paktë e trombociteve, pra rënia e numrit të pllakëzave të gjakut nën njëfarë niveli kritik (penia).