Trungu është pjesa e trupit të drurit që nga toka deri atje ku ndahen degët kryesore, që është më e trashë e pa degë. Trungu është pjesa më e rëndësishme e pemës për prodhimin e drurit dhe nënprodukteve të tij.

Yellow birch trunk.jpg

Shih edheRedakto