elektronikë, termi vakum tub, elektron tub (në Amerikën e Veriut), ose valvul termionike (diku tjetër, sidomos në Britani), reduktohet në thjesht "tub" ose "valvul" në mënyrën e të folurit të përditshëm, është një pajisje që mbështetet rrjedhejn elektrike nëpërmjet vakumit.

Tuba moderne vakumi, stil kryesisht miniaturë