UTC-12 është një zonë kohore, 12 orë pas UTC-së.

UTC-12
Ora ekzakte

Ora është 16 h 30

Statistika
Kodi: Y
Gjatësia: 180 °
Mbulimi territorial: ≈ afërsisht 3 km2
Popullsia: ≈ asnjë banorë
Dendësia: ≈ 0 banor/km2
Shtete dhe territore: 1?


Është përdorur në zonat e mëposhtme:

Ishulli Howland dhe Ishulli Baker janë ishuj të vegjël, të pabanuar në Oqeanin Paqësor, pjesë e Shteteve të Bashkuara, të cilë ngandonjëherë përdoren nga ekipet shkencore apo ushtarake. Zona e përfshirë mbulon vetëm 4 kilometra katrore, duke e bërë kështu zona kohore me sipërfaqen më të vogël.