Ujërat nëntokësore janë të gjithë ujërat që gjenden nën sipërfaqen e tokës. Ato janë shumëherë më të nxehta se të sipërfaqshmet. Ato dalin në sipërfaqe të tokës në dy mënyra: artificiale dhe natyrale. Artificiale janë kur njeriu i nxjerr ose e hap ndonjë vrimë në tokë sikur puset etj. Natyrale janë kur ato dalin në formë burimi ose kur janë burime të fuqishme i quajmë gurra, tek vendi ynë njohim si gurra e Drinit të bardhe etj. Ujërat nen disa metra poshtë siperfaqes së tokës ato janë ujëra të ftohta dhe në pergjithesi shumë të pastra dhe të konsumueshme si përshembull syri i kaltër ne Sarandë. Kurse kur gjenden pak metra me poshtë siperfaqes së tokes, uji është i ngrohte dhe quhen Giza.

Uji përreth shkëmbit