Ujëvara është vendi ku shtrati i një lumi a një rrjedhe tjetër më të vogël zbret si nga një shkallë e lartë, nga e cila uji varet – bie poshtë pingul. Sipas mënyrës së krijimit, ujëvarat ndahen në: gërryese, tektonike dhe grumbulluese. Në hapësirën gjeografike shqiptare ka disa ujëvara, më së shumti në Republikën e Shqipërisë, siç janë: ujëvara e sotirës, e peshturës, e ixorit, e borshit, etj.

Ujëvara
Ujvara e Viktorisë

Shiko edhe këtë Redakto