Ujku (shumës: ujqërit) i referohet ujkut gri, Canis lupus

Ujku gjithashtu mund t'i referohet:

Kafshë Redakto

Nënllojet e ujkut Redakto

Mbiemra Redakto

Ujqër; fëmijëve të sëmurë nuk u thirrej në emër (kryeshisht në Kukës dhe Dibër), por ujqër, që të forcoheshin e të shëroheshin më shpejt


Kjo faqe bën kthjellimin e titujve që kanë për bazë Ujku (kthjellim).
Nëse një lidhje e brendshme ju solli këtu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen në fjalë që të ridrejtojë direkt te faqja e duhur.