Unë dhe Vlora : (kujtime, mbresa, refleksione) libër me autor Cane Rama dhe Bardhosh Gaçe (red.). Botuar në Vlorë nga "Triptik", në vitin 2011. Faqe 495.