Një unazë është një brez i rrumbullakët, zakonisht prej metali, i veshur si stoli zbukuruese.

Unazë