Universiteti La Sapienza i Romës është universiteti më i madh në Evrope per nga numri i studentëve. Themeluar në 1303 nga papa Bonifaci i VIII.

Universiteti La Sapienza
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Universiteti La Sapienza

Latin: Studium Urbis
Themeluar:1303
Rektor:Prof. Dr. Eugenio Gaudio
Fakultet:11
Studentë:100 155 (2018)
Website:uniroma1.it

FakultetetRedakto