Universiteti i Vlorës "Ismail Qemali"

UNIVERSITET


Universiteti i Vlores u krijua në 1994 si Universitet Teknologjik i Vlorës. Sot ka rreth 5 000 studentë në programe të ndryshme me dhe pa shkëputje nga puna. Është universiteti i dytë për nga madhësia në Shqipëri.

Universiteti i Vlorës
"Ismail Qemali"

Slogani:Virtus, Scientia, Veritas
Themeluar:28 shkurt 1994
Tipi:Publik
Rektor:Albert Qarri
Nr. i profesorëve:192
Studentë:5000
Faqja e internetit:www.univlora.edu.al

UV ndodhet në sheshin Pavarësia të Skelës. Universiteti i Vlorës synon të bëhet një universitet me karakter ndërkombëtare dhe i cilësisë së parë në familjen e universiteteve Evropiane.

Universiteti i Vlorës ka këto fakultete :

Fakulteti i Shkencave dhe Inxhinierisë

 • Shkencat Kompjuterike dhe Inxhinieria Elektrike
 • Matematika
 • Inxhinieria Civile
 • Inxhinieria Mekanike dhe Navale
 • Departamenti i Lundrimit

Fakulteti i Shkencave Shoqërore dhe Edukimit

 • Departamenti i Formimit të Përgjithshëm
 • Departamenti i Edukimit dhe Pedagogjisë
 • Departamenti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Ekonomisë dhe Drejtesise

 • Departamenti i Drejtësisë
 • Departamenti i Biznesit
 • Departamenti i Turizmit

Fakulteti i Mjekësisë

 • Departamenti i Infermierisë

Administrata e UV

Telefone/Fax: ++355 33 22 288

Senati :

  * A. Qarri (kryetar)
  * B. Shkurti
  * S. Caushi
  * A. Trushaj
  * P. Kotorri
  * V. Kasemi
  * M. Shehu
  * E. Licaj
  * A. Meli
  * M. Gjoleka
  * A. Musaraj
  * M. Mehmeti
  * L. Lico

Këshillet e profesorëve

Fakulteti i Shkencave Teknike :

 • Marenglen Gjonaj
 • Mina Naqo
 • Vasillaq Kedhi
 • Bardhyl Golemi

Fakulteti i Ekonomisë dhe Drejtësisë :

 • Shyqyri Llaci
 • Fatmir Mema
 • Sulo Haderi
 • Lavdosh Zaho
 • Kristaq Kume
 • Aurela Anastasi
 • Ilir Mandro
 • Arben Asllani

Fakulteti i Edukimit :

 • Spiro Caushi
 • Bilal Shkurtaj
 • Nexhip Merkuri
 • Shezai Rrokaj
 • Kico Dollani
 • Emil Lafe
 • Bardhosh Gace
 • Nonda Varfi
 • Ethem Lika