"Ushtima e maleve", organ i Komitetit të PPSH të rrethit Dibër (e përjavshme). Numri i parë i gazetës doli më 3 Prill 1968.