Vështrim gjuhësor mbi të folmen e Gumenicës së Vlorës

Vështrim gjuhësor mbi të folmen e Gumenicës së Vlorës : monografi me autor Artan Xhaferaj dhe Gjovalin Shkurtaj (rec.), Enver Hysa (rec.), Ethem Likaj (red. shkenc.). Botuar në Tiranë nga "Julvin", në vitin 2015. Faqe 306.