Valentin Friedland Trotzendorf (14 shkurt 1490 – 26 prill 1556) shkollar dhe pedagog reformator gjerman, bashkëpunëtor i Martin Luterit. Në vitin 1531 në qytetin Goldberg themeloi një shkollë të tipit të ri e cila ndryshe njihet si Republika Shkollore e Goldbergut. Kjo shkollë, shumë shpejtë do të bëhej e njohur në tërë Gjermaninë.

Złotoryja - pomnik Valentina Trozendorfa.jpg