Cerro Concepcion.jpg
Ascensor Barón.jpg

Valparaiso, është qyteti i dytë në rëndësinë e Republikës së Kilit.