Varrezat e dëshmorve në Pezë

Lavdi dëshmorëve të Pezës heroike.jpg

Në Pezë në fshatin disa kilometra larg Tiranës, ndodhen varrezat e dëshmorve të Pezës.