Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës fushore-kodrinore midis Tiranës, Lezhës dhe Durrësit

Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës fushore-kodrinore midis Tiranës, Lezhës dhe Durrësit libër me autor Vasil Trojani dhe Etleva Ballhysa (red.). Botuar në Tiranë nga SHBLU, në vitin 1990. Faqe 146.