Vilfredo Pareto (1848-1923) është filozof, ekonomist, sociolog dhe Industrialist italian. Po ashtu ai është krijues i teorisë së Elitave së bashku me Gaetano Mosken.

Vilfredo Pareto