Vizita është vajtja diku dhe qëndrimi për pak kohë për të parë vendin, për tˇu takuar me dikë ose për një qëllim tjetër.