Vlorës : (mbresa e kujtime)

Vlorës : (mbresa e kujtime) libër me autor Mato Kollozi. Botuar në Tiranë, në vitin 2001. Faqe 78.