Vlora në udhëkryqin e zhvillimit : turizëm apo industri nafte

Vlora në udhëkryqin e zhvillimit : turizëm apo industri nafte libër me autorë Sazan Guri, Romeo Hanxhari dhe Marianthi Guri (red.). Botuar në Tiranë nga Aleanca Qytetare për Mbrojtjen e Gjirit të Vlorës, në vitin 2005. V.1, me 114 faqe.