HOMERI Jetoi ne shek IX para Krishtit,njihet autor i Iliadës dhe i Odisesë. Veprat e Homerit kane pasur edhe kane edhe sot ndikim te mash në kulturen botërore,vecanarisht te historianët ,filozofet,shkrimtaret,pedagoget,psikologët etj.

SOKRATI(469-399) Para Krishtit Ishte filozof i njohur i cili vertetonte se ekziston e vërteta objektive. SOKRATI Ishte njëri ndër filozofët më të njohur jo vetem neGreqi por edhe ne tërë boten antike.

PLATONI (427-347)Para Krishtit Ishte nxenes i SOKRATIT . Pikepamjet e tijishin idealiste . Sipas tij,esencen e botes e perbejne idete.Vepra e tij kryesore eshte SHTETI Popullesine e ndante ne zejtare,te cilet nuk punojne dhe nuk kane kurrfare te drejtash politike,dhe ne ushtare, te cilet duhet te luftonin per shtetin.


ARISTOTELI (384-322) Para Krishtit Ishte mendimtar gjenial dhe universal i kohes antike . Ne veprat eveta shfrytezonte te gjitha te arriturat e filozofise dhe te shkences greke .Ishte mesuesi i LEKES Se MADH (ALEKSANDRIT).


Ka edhe shume e shume te tjere ..