Të nderuar, redaksi e Wikipedia, shqip.  

   Masakra e Mejes, e prezantuar tek faqja e juaj, ka shumë mangësi. 
   Ka gabime. 
   Ka citate që janë të vjetëruara dhe realiteti ka nxjerrë tjera fakte. 
   Tani, rreth kësaj Masakre i kemi, gati, të gjitha faktet. 
    I kemi edhe kufomat, edhe emrat.
   Kemi dhe libra e gazeta që i kemi shkruar me fakte.
   Shifra e saktë është: 376, për një ditë, për pakëz orë.
   Ndryshe, Masakra vetem është zhvilluar në Fshatin Meje, e janë banorë të Zonës Reka e Keqe. Meja është vendndodhja.
    Ndryshe emërtohet Masakra e Mejës e Korenicës, ngase është zhvilluar në Meje e në Korenicë. Nga e tërër kjo, veteëm nga fshati 
    Korenicë, 
    po këtë ditë janë vra 70 banorë të këtij fshati. 
    Edhe nga Raporti i Këshillit Human ..... ka gabime, ngase është shkruar gjatë dhe menjëhere pas luftës kur janë vërtetuar të dhëna 
     tjera. 
    Duke ditur se, kjo Masakër është e ndjeshme, ne familjaërt, nuk i pranojmë këto të dhëna. 
    Këtë e them, se, duat ta ketë besimin e saktë Wikipedia.
    Me respekt
     Engjëll I. Berisha, Korenicë