Ndihmë të shpejtë

Për punë në Wikipedi
Përshkrimi Shkruani Rezultati
Tekst të pjerrët

''pjerrët''

pjerrët

Tekst të trashë

'''trashë'''

trashë

Tekst të trashë dhe pjerrët

'''''trashë dhe pjerrët'''''

trashë dhe pjerrët

Lidhjet e brendshme

[[Shqipëria]]
[[Shqipëria|Republika e Shqipërisë]]

Shqipëria
Republika e Shqipërisë

Vetëm figurat që janë ngarkuar në Wikipedia mund të përdoren. Për të ngarkuar figura, përdor faqen "jepni skedar". Imazhin e ngarkuar do ta gjeni në listën e figurave.

[[Skeda:Wikipedia-logo.png]]

Ose, me tekst përshkrues (këshillohet). Teksti përshkrues përdoret në vend të imazhit kur nuk ekziston mundësia e shfaqjes së tij apo nëse përdoruesi është me të meta në shikim. Mbaje treguesin mbi imazh për ta parë këtë tekst.

[[Skeda:Wikipedia-logo.png|thumb|Me tekst përshkrues.]]

Me tekst përshkrues.
Kategoria [[Kategoria:Emri i Kategoriës]] Kategoritë bëjnë të mundur futjen e artikujve të Wikipedisë në syrtarë të posaçëm. Ndryshe nga syrtaret e vërtetë ka mundësi që një artikull të jetë seleksionuar njëherësh në shumë syrtarë, kurse kategoritë nga ana e tyre mund ti jenë nënrenditur edhe vetë kategorive të tjera.
Firma Juaj
Ju lutem të mos bëni diskutime të shpërndara në faqe të ndryshme. Në qoftë se ju shkruaj te faqeja juaj e diskutimit, përgjigjuni atje. Nënshkruani diskutimet gjithmonë me --~~~~).

~~~~

Përdoruesi (diskutim) 01:41, 15 qershor 2024 (UTC)

Përkufizim i pamjes së shenjave
Përshkrimi Shkruani Rezultati
Titujt dhe nëntitujt
Titujt dhe nëntitujt janë një mënyrë e lehtë për të përmirësuar organizimin e artikullit. Nëse në artikull bëhet fjalë për dy apo më shumë tema (p.sh. peruidha të ndryshme historike), mund të ndani artikullin duke shtuar një titull për çdo seksion.
=Niveli 1= nuk përdoret

== Niveli 2 ==
=== Niveli 3 ===
==== Niveli 4 ====
===== Niveli 5 =====
====== Niveli 6 ======

Niveli 2

Niveli 3

Niveli 4

Niveli 5
Niveli 6
Pika plumbi
Gjithashtu mund të dalloni komentin tuaj duke përdorur "pikat e plumbit", zakonisht të përdorura për lista. Për të shtuar një pikë të tillë, përdoreni një asteriks (*). Ngjajshëm me largimin ezakonshëm, më shumë asterikse në fillim të paragrafit do të thotë më shumë largim.

* Rreshti i parë
* Rreshti i sytë
** NënRreshti i rreshtit të dytë
* Rreshti i tretë

  • Rreshti i parë
  • Rreshti i sytë
    • NënRreshti i rreshtit të dytë
  • Rreshti i tretë
Elementet e numëruara
Ju mund të krijoni edhe lista të numëruara. Për këtë, përdorni shenjën e numrit ose oktothorpën (#). Kjo zakonisht përdoret për votime. Sërish, mund të ndikoni në largimin duke shtuar numrin e #.

# Një (Rreshti i parë)
# Dy (Rreshti i dytë)
## Dy pikë një (NënRreshti i rreshtit të dytë)
# Tre (Rreshti i tretë)

  1. Një
  2. Dy
    1. Dy pikë një
  3. Tre
Mënyra standarde
Mënyra më e lehtë është vendosja e një ":" në fillim të rreshtit. Sa më shumë që vendosni, aq më shumë largohet teksti. Një rresht i ri (duke shtypur Enter ose Return) shënon fundin e një rreshti të larguar.

Kjo është e pshtetur në të majtë (normal).
:Kjo është e pak larguar.
::Kjo është më shumë e larguar.

Kjo është e pshtetur në të majtë (normal).

Kjo është e pak larguar.
Kjo është më shumë e larguar.
Burimet

Burimi i informacionit, më thjeshtë referenc.