Wikipedia:Përdorni pikëpamje neutrale


Kontesti i pikepamjes neutrale,eshte e kunderta e anshmerise tendecioze, te perdorueseve ne hartimin e nje artikulli.Cdo shkrim duhet te kete nje permbajte objektive,elastike dhe serioze ne shprehin e burimit te informacionit.Shkruesi duhet te perpiqet te beje rolin e narratorit pasiv ne kryerjen e nje p,duke vene ne vend te pare ngjarjet kronologjike te pranuara dhe idene kryesore te permbajtes se vepres,pa u shfaqur ne shkrim si nje influence renduese ne anet e ndryshme.Shkruesi duhet te jete kirug gjakeftohte ne shkrimin e tij,cdo nacionalizem ose burim i dyshimte,nuk duhet ta beje burim te pare ose te besueshem,por thjesht nje shtojce permbuseshe e idese kryesore.Kjo eshte filozofia e etikes se me te mires se mundshme ne hartimin e nje artikulli,teze etj.Shpresojme se do jete e zbatuar qofte dhe ne praktike.