Kjo faqe shpjegon se si ti me anën e sintaksave të mund të krijosh mbishkrime, lista dhe të bësh formatimin e pjesëve të tekstit. Me anën e mbishkrimeve mund të krijohet automatikisht indeksi i përmbajtjes.

Si do të shfaqet Si duhet ta shkruash

e pjerrët
e trashë
e pjerrët dhe e trashë

Mundohu të evitosh dallimin e shumëfishtë si kjo e sipërmja e pjerrët dhe e trashë.

''e pjerrët''
'''e trashë'''
'''''e pjerrët dhe e trashë'''''

(Kjo në kllapa ( ' ) është shenja për gradë-minuta ose këmbë (njësi matëse). Ajo nuk është as thonjëz, dhe as apostrof.)

Ti mund ti vësh fjalëve vizë në mes vizë në mes,
ti nënvizosh dhe
dhe ti shkruash me të vogël ose
me të madhe.

Ti mund ti vësh fjalëve vizë në mes <del>vizë ne mes</del>,
<u>ti nënvizosh</u> dhe ti shkruash 
<small>me të vogël</small> ose
<big>me të madhe</big>.

Kryeartikull

Artikull

Nënartikull

Duhet te kesh parasysh, që ti duhet të ruash strukturën llogjike të artikullit, dmth. që të gjithë artikujt të jenë me të vërtetë një temë nënrenditëse e temave përmbledhëse të kryeartikullit.

== Kryeartikull ==
=== Artikull ===
==== Nënartikull ====
Injorohet një kryerresht i vetëm

por prej një rreshti bosh krijohet një kryerresht i ri.

Një kryerresht bëhet i detyrueshëm me anë të

Injorohet një kryerresht i vetëm

por prej një rreshti bosh krijohet një kryerresht i ri.

Një kryerresht bëhet i detyrueshëm me anë të <br />
  • Listat janë praktike:
    • ato përkujdesen për strukturën
    • ato duken të pastra
      • dhe ato mund të nënrendohen
  • Shenja e listës (*) duhet të vihet në fillim të rreshtit
* Listat janë praktike:
** ato përkujdesen për strukturën
** ato duken të pastra
*** dhe ato mund të nënrendohen 
* Shenja e listës (ylli) duhet të vihet në fillim të rreshtit