Wikipedia:Projekti Aeroporte

Ky projekt shërben për të kordinuar punën gjatë redaktimit të artikujve që kanë të bëjnë me Aeroportet.


Tani për tani gjendet një stamp paksa e komplikuar me shënime të cilat nuk jemi në gjendje të i mbledhim. për këtë nevojitet thjeshtimi i stampes. Nëse ndonjëri prej jushë është i mendimit se për disa aeroporte gjithësesi duhet të qëndrojnë informatat atëherë nevojitet përdorimi i kutiave me më shumë stampa.


  • Thjeshtimi i kutisë së tanishme
  • Krijimi i kutisë me më shumë stampa.

ProgramimiRedakto

Kutia momentale përbëhet nga një stamp e programuar si vijon:

{|border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" style="float:right; empty-cells:show; margin-left:1em; margin-bottom:0.5em; background:#CEDEFE; width: 250px;"
!colspan="2" | Të dhëna mbi aeroportin<br />''{{{Emri}}}''
|-
|colspan="2" bgcolor=#FFFFFF align="center"|{{{Figura}}}
|-
|- bgcolor="#FFFFFF"
|width="50%"| [[Kodi-IATA]] ||width="50%" style="font-family:'monospace'"| {{{IATA}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| [[Organisata Ndërkombëtare Aviacioni Civil|Kodi-ICAO]] ||style="font-family:'monospace'"| {{{ICAO}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| [[Koordinatat gjeografike|Koordinatat]] ||style="font-family:'monospace'"| {{{Koordinatat}}}
|-
!colspan="2" bgcolor="#CEDEFE" | Itinerari i trafikut
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Largësia nga<br />qendra e qytetit || {{{Largesia}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Lidhja me shina || {{{Shinat}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Lidhja me rrugë || {{{Rruget}}} 
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Operatori lokal || {{{Operatori}}}
|-
!colspan="2" | Të dhëna bazë
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Sipërfaqja || {{{Siperfaqja}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Terminalet || {{{Terminalet}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Linjat ajrore || {{{Linjat}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Vendet e fluturimit || {{{Vendet}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Pasagjerë || {{{Pasagjere}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Transporti ajror || {{{Transporti}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Lëvizjet e avionit || {{{Levizjet}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Kapaciteti<br />(Pasagjerë në vit) ||  {{{Kapaciteti}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Të punësuar || {{{Punesimi}}}
|-
!colspan="2" | Sistemi i pistës

PamjaRedakto

pamja e së cilës është: -- stampa nuk është në rregull dhe prezentimi e pengonë procesin -- (shiko #Vini Re!)

Propozim për tjeshtimRedakto

{|border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" style="float:right; empty-cells:show; margin-left:1em; margin-bottom:0.5em; background:#CEDEFE; width: 250px;"
!colspan="2" | Të dhëna mbi aeroportin<br />''{{{Emri}}}''
|-
|colspan="2" bgcolor=#FFFFFF align="center"|{{{Figura}}}
|-
|- bgcolor="#FFFFFF"
|width="50%"| [[Kodi-IATA]] ||width="50%" style="font-family:'monospace'"| {{{IATA}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| [[Organisata Ndërkombëtare Aviacioni Civil|Kodi-ICAO]] ||style="font-family:'monospace'"| {{{ICAO}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| [[Koordinatat gjeografike|Koordinatat]] ||style="font-family:'monospace'"| {{{Koordinatat}}}
|-
!colspan="2" bgcolor="#CEDEFE" | Itinerari i trafikut
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Largësia nga<br />qendra e qytetit || {{{Largesia}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Lidhja me shina || {{{Shinat}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Lidhja me rrugë || {{{Rruget}}} 
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Operatori lokal || {{{Operatori}}}
|-
!colspan="2" | Të dhëna bazë
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Sipërfaqja || {{{Siperfaqja}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Terminalet || {{{Terminalet}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Linjat ajrore || {{{Linjat}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Vendet e fluturimit || {{{Vendet}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Pasagjerë || {{{Pasagjere}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Transporti ajror || {{{Transporti}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Lëvizjet e avionit || {{{Levizjet}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Kapaciteti<br />(Pasagjerë në vit) ||  {{{Kapaciteti}}}
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Të punësuar || {{{Punesimi}}}
|-
!colspan="2" | Sistemi i pistës

Vini Re!Redakto

Të dhëna mbi aeroportin
{{{Emri}}}
{{{Figura}}}
Kodi-IATA {{{IATA}}}
Kodi-ICAO {{{ICAO}}}
Koordinatat {{{Koordinatat}}}
Itinerari i trafikut
Largësia nga
qendra e qytetit
{{{Largesia}}}
Lidhja me shina {{{Shinat}}}
Lidhja me rrugë {{{Rruget}}}
Operatori lokal {{{Operatori}}}
Të dhëna bazë
Sipërfaqja {{{Siperfaqja}}}
Terminalet {{{Terminalet}}}
Linjat ajrore {{{Linjat}}}
Vendet e fluturimit {{{Vendet}}}
Pasagjerë {{{Pasagjere}}}
Transporti ajror {{{Transporti}}}
Lëvizjet e avionit {{{Levizjet}}}
Kapaciteti
(Pasagjerë në vit)
{{{Kapaciteti}}}
Të punësuar {{{Punesimi}}}
Sistemi i pistës

Aeroporte